dokumenty klubu:

členská přihláška,

souhlas se zpracováním OÚ (GDPR)

stanovy klubu,

zásady hospodaření