Byl zveřejněn letáček a informace letošního tábora.
Informace na táborové stránce